معنی و ترجمه کلمه چرکى به انگلیسی چرکى یعنی چه

چرکى

addle
dinginess
purulent
pussy
septic
suppurative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها