معنی و ترجمه کلمه چسبانیدن به انگلیسی چسبانیدن یعنی چه

چسبانیدن

affix
coapt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها