معنی و ترجمه کلمه چشمک زدن به انگلیسی چشمک زدن یعنی چه

چشمک زدن

bat
blink
nictitate
sparkle
twinkle
wink
winkle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها