معنی و ترجمه کلمه چشم برآمده به انگلیسی چشم برآمده یعنی چه

چشم برآمده

popeyed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها