معنی و ترجمه کلمه چشم بند اسب به انگلیسی چشم بند اسب یعنی چه

چشم بند اسب

blinder
blinker
blinkers
winker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها