معنی و ترجمه کلمه چشم چرانى کردن به انگلیسی چشم چرانى کردن یعنی چه

چشم چرانى کردن

ogle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها