معنی و ترجمه کلمه چشم چرانى به انگلیسی چشم چرانى یعنی چه

چشم چرانى

ogle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها