معنی و ترجمه کلمه چند برابر سازى به انگلیسی چند برابر سازى یعنی چه

چند برابر سازى

manifolding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها