معنی و ترجمه کلمه چند بنیانى به انگلیسی چند بنیانى یعنی چه

چند بنیانى

multivalence
polyvalence
polyvalency
polyvalent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها