معنی و ترجمه کلمه چند خدا پرستى به انگلیسی چند خدا پرستى یعنی چه

چند خدا پرستى

polytheism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها