معنی و ترجمه کلمه چنگک خیش به انگلیسی چنگک خیش یعنی چه

چنگک خیش

tine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها