معنی و ترجمه کلمه چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر به انگلیسی چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر یعنی چه

چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر

thanksgiving day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها