معنی و ترجمه کلمه چهارپایه تخت به انگلیسی چهارپایه تخت یعنی چه

چهارپایه تخت

staple


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها