معنی و ترجمه کلمه چهارپایه تخت به انگلیسی چهارپایه تخت یعنی چه

چهارپایه تخت

staple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها