معنی و ترجمه کلمه چهار دست و پا را محکم بستن به انگلیسی چهار دست و پا را محکم بستن یعنی چه

چهار دست و پا را محکم بستن

hog tie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها