معنی و ترجمه کلمه چوب شور به انگلیسی چوب شور یعنی چه

چوب شور

pretzel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها