معنی و ترجمه کلمه چوب مخصوص تمرین شمشیر بازى به انگلیسی چوب مخصوص تمرین شمشیر بازى یعنی چه

چوب مخصوص تمرین شمشیر بازى

singlestick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها