معنی و ترجمه کلمه چوب منحنى شکل متصل به جلو کشتى به انگلیسی چوب منحنى شکل متصل به جلو کشتى یعنی چه

چوب منحنى شکل متصل به جلو کشتى

stemson

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها