معنی و ترجمه کلمه چوب میزانه به انگلیسی چوب میزانه یعنی چه

چوب میزانه

baton
wand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها