معنی و ترجمه کلمه چپیدن به انگلیسی چپیدن یعنی چه

چپیدن

crowd


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها