معنی و ترجمه کلمه چکانیدن به انگلیسی چکانیدن یعنی چه

چکانیدن

dribble
drip
trickle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها