معنی و ترجمه کلمه چگونگى به انگلیسی چگونگى یعنی چه

چگونگى

circumstance
condition
how
lie
manner
modality
posture
quality
state

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها