معنی و ترجمه کلمه چیدن برگ رسیده تنباکو به انگلیسی چیدن برگ رسیده تنباکو یعنی چه

چیدن برگ رسیده تنباکو

priming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها