معنی و ترجمه کلمه چیزى که به جاى فتیله به کار رود به انگلیسی چیزى که به جاى فتیله به کار رود یعنی چه

چیزى که به جاى فتیله به کار رود

wick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها