معنی و ترجمه کلمه چیز کم ارزش و جزیى به انگلیسی چیز کم ارزش و جزیى یعنی چه

چیز کم ارزش و جزیى

bean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها