معنی و ترجمه کلمه ژاپنى شدن به انگلیسی ژاپنى شدن یعنی چه

ژاپنى شدن

japanization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها