معنی و ترجمه کلمه ژرژت به انگلیسی ژرژت یعنی چه

ژرژت

georgette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها