معنی و ترجمه کلمه ژلاتین گیاهى به انگلیسی ژلاتین گیاهى یعنی چه

ژلاتین گیاهى

pectin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها