معنی و ترجمه کلمه ژلیگنیت به انگلیسی ژلیگنیت یعنی چه

ژلیگنیت

gelignite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها