معنی و ترجمه کلمه ژوپن یا زیر پوش زنانه به انگلیسی ژوپن یا زیر پوش زنانه یعنی چه

ژوپن یا زیر پوش زنانه

placket

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها