معنی و ترجمه کلمه کاربرد جانشین به انگلیسی کاربرد جانشین یعنی چه

کاربرد جانشین

standby application

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها