معنی و ترجمه کلمه کاربست پذیر به انگلیسی کاربست پذیر یعنی چه

کاربست پذیر

applicable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها