معنی و ترجمه کلمه کارجارى و یکنواخت به انگلیسی کارجارى و یکنواخت یعنی چه

کارجارى و یکنواخت

groove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها