معنی و ترجمه کلمه کارخانه شیشه جام به انگلیسی کارخانه شیشه جام یعنی چه

کارخانه شیشه جام

rolling mill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها