معنی و ترجمه کلمه کارخانه یا معدن استخراج نمک به انگلیسی کارخانه یا معدن استخراج نمک یعنی چه

کارخانه یا معدن استخراج نمک

saltern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها