معنی و ترجمه کلمه کارخانه یخ ساز به انگلیسی کارخانه یخ ساز یعنی چه

کارخانه یخ ساز

ice plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها