معنی و ترجمه کلمه کارد و چنگال فروشى به انگلیسی کارد و چنگال فروشى یعنی چه

کارد و چنگال فروشى

cutlery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها