معنی و ترجمه کلمه کارشناس آتشفشانى به انگلیسی کارشناس آتشفشانى یعنی چه

کارشناس آتشفشانى

volcanist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها