معنی و ترجمه کلمه کارمندان و خلبانان هواپیما به انگلیسی کارمندان و خلبانان هواپیما یعنی چه

کارمندان و خلبانان هواپیما

aircrew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها