معنی و ترجمه کلمه کارکنان هواپیما و امثال آن به انگلیسی کارکنان هواپیما و امثال آن یعنی چه

کارکنان هواپیما و امثال آن

crew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها