معنی و ترجمه کلمه کارگردانى کردن به انگلیسی کارگردانى کردن یعنی چه

کارگردانى کردن

stage manage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها