معنی و ترجمه کلمه کارگر روى ماشین غلتک دار یا چرخنده به انگلیسی کارگر روى ماشین غلتک دار یا چرخنده یعنی چه

کارگر روى ماشین غلتک دار یا چرخنده

rollman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها