معنی و ترجمه کلمه کار حیاتى به انگلیسی کار حیاتى یعنی چه

کار حیاتى

oeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها