معنی و ترجمه کلمه کار زیاد از گرده کشیدن به انگلیسی کار زیاد از گرده کشیدن یعنی چه

کار زیاد از گرده کشیدن

overwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها