معنی و ترجمه کلمه کار عادى و بدون فکر به انگلیسی کار عادى و بدون فکر یعنی چه

کار عادى و بدون فکر

automatism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها