معنی و ترجمه کلمه کار ناخوشایند به انگلیسی کار ناخوشایند یعنی چه

کار ناخوشایند

taskwork


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها