معنی و ترجمه کلمه کار ناخوشایند به انگلیسی کار ناخوشایند یعنی چه

کار ناخوشایند

taskwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها