معنی و ترجمه کلمه کار کردن بدون وابستگى به حزب یا جماعتى به انگلیسی کار کردن بدون وابستگى به حزب یا جماعتى یعنی چه

کار کردن بدون وابستگى به حزب یا جماعتى

free lance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها