معنی و ترجمه کلمه کار کردن مزاج مریض به انگلیسی کار کردن مزاج مریض یعنی چه

کار کردن مزاج مریض

dejecta

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها