معنی و ترجمه کلمه کاسنى فرنگى به انگلیسی کاسنى فرنگى یعنی چه

کاسنى فرنگى

endive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها