معنی و ترجمه کلمه کاسه زانو به انگلیسی کاسه زانو یعنی چه

کاسه زانو

kneecap
kneepan
patella
scutum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها