معنی و ترجمه کلمه کاشتن درخت هاى جوان بین درختان دیگر به انگلیسی کاشتن درخت هاى جوان بین درختان دیگر یعنی چه

کاشتن درخت هاى جوان بین درختان دیگر

interplant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها